En svensk-italiensk specialare (till)

Tips, frågor och allmänt snack.
Användarvisningsbild
J2000E
Inlägg: 164
Blev medlem: 03 apr 2014, 22:10
Ort: Södermalm, Stockholm och skogen i Södermanland

En svensk-italiensk specialare (till)

Inlägg av J2000E » 03 sep 2015, 21:10

Håller på och "fnular" med cyklarna igen så moppandet vilar lite. Detta blir lite på utrikiska då jag skall publicera det hela på ett internationellt forum.

A very special Champion Strada/Legnano

In the mid fifties Thord Lönnquist, Stockholm, Sweden, started his company ECI (Europeiska Cykel Importen) and soon his bikes started to break the Crescent/Monark dominance among racers. He established contacts in Italy and France to go about it seriously. In the early sixties he started his own team, CK Champion, and some of Sweden’s best cyclists joined him. “The yellow” (Crescent) and “The blue” (Monark) teams now had stiff competition to meet in “The Green” team. Thord also registered the name Champion as a bike brand.

The earlier fifties frames are said to have been made in-house but during the sixties frames were bought from, among others - Legnano, Urago and Torpado. Thord pioneered in bringing continental race parts and frames to Sweden. The seventies and eighties saw Colnagos, Cinellis, Bianchis, Gelianos, and a lot of other brands rolling out thru the shop doors. Thord ran his bike shop, jammed with top of the line frames and components, up to the late eighties and then his son took over and still runs it. Thord died in 1998 - much too early.

As the early team frames were Legnano I do have a theory that the green colour of the team was just a function of it being Legnanos signature colour – and being that - the team adopted it.

The bike presented here is a Champion Strada but it is also a Legnano Roma Olimpiade. Legnanos top of the line offering. The bike is probably from 1964. Apart from the obvious difference regarding the decals it has all the tell tale signs of a LRO – the longer and slotted seat lug, 27 mm seatpost, the seatstay attachment to the seat lug, investment cast Campagnolo dropouts, etc. The LRO normally has a serial number horizontally at the back of the seat lug – and so did this frame. I write “did” as it was ground away at the factory or at least before it got painted (see pictures). Instead this frame has a totally different kind of serial number on the bottom bracket shell. There are indentions on the head tube where the Legnano head badge was supposed to be mounted and fastened.

The only thing that puzzles me is the Vitus decal.

Equipment is Campagnolo Record, a Milremo stem, a CTA handlebar, Mafac Racer brakes. The bike originally came from Thord Lönnquists own collection of vintage bikes (along the way he had became one of Sweden’s leading authorities on the subject) that, after his death, was sold among fellow collectors. I am its third owner after Thord. I do believe it has its original parts. As almost all racing bikes in Sweden at that time it was built for its owner and there is no such thing as catalogue correct (I believe there was no catalogue for Champion at the time). I have not had the time to check the hub lock nuts yet but the hubs have the “Record” text. Sorry for the sad looking tires but they do not hold air anymore…

I am really glad I got hold of this bike. I normally only collect bikes in my own size (58-60 c/c) but for this one (57 c/c) I make an exception. I have been trying to get one of Thord´s (or Thordan as he was called) Champion bikes for a long time. Thordan was sort of a character – he had a reputation of being kind of harsh and reserved. The first time I met him, in the mid eighties, I got that impression too. But we soon got to talk about vintage bikes and I – at that time a young and novice collector, soon got to see a passionate and warm person – willing to share and help. I knew him as a fellow collector and we helped each other out with parts and restoration problems many times. I do miss him.

My plan for the bike is a cleanup, lowering the saddle height a little to get it to harmonize better with the frame size, sliding the saddle a little bit forward, a new set of tires and last but not least – adjusting the handlebar lower grips parallel to the ground.

I believe I have one of the nicest examples of early Champion: s known and I will cherish it not only as an example of a nice high quality vintage race bike but also as the legacy of an important man - for me - and for the Swedish bike community.

Bild

Bild

Bild

Bortslipat ramnummer på baksidan av sadelmuffen.

Bild

Det här är Campagnolo Record (dvs före Nuovo Record).

Bild

Bild

Bild

Fler bilder här:
https://www.flickr.com/photos/45306161@ ... 7732299410

Edit: Kom på att Legnano kan vara okänt för många här. Det är ett av de mest legendariska märkena. Rekommenderar läsning:
http://condorino.com/2013/04/10/the-history-of-legnano/
http://www.classicrendezvous.com/Italy/ ... istory.htm
http://www.classicrendezvous.com/Italy/ ... o_main.htm
http://www.retrospectivecycles.com/page ... lian-bikes

Användarvisningsbild
JanneL
Forumsponsor
Inlägg: 3378
Blev medlem: 15 mar 2010, 00:00
Ort: Tärnsjö

Re: En svensk-italiensk specialare (till)

Inlägg av JanneL » 03 sep 2015, 21:32

Nice slider_score.gif

En mycket speciell Champion Strada / Legnano

I mitten av femtiotalet Thord Lönnquist, Stockholm, Sverige, startade sitt företag ECI (Europeiskas Cykel Importen) och snart hans cyklar började bryta Crescent / Monark dominans bland åkare. Han etablerade kontakter i Italien och Frankrike att gå om det på allvar. I början av sextiotalet började han sitt eget lag, CK Champion, och några av Sveriges bästa cyklister anslöt sig till honom. "Den gula" (Crescent) och "De blå" (Monark) lagen hade nu hård konkurrens att träffas i "The Green" team. Thord registrerade också namnet mästare som en cykel varumärke.

De tidigare femtiotal ramar sägs ha gjorts internt men under sextiotalet ramar köptes från bland andra - Legnano, Urago och Torpado. Thord pionjärer i att föra kontinentala ras delar och ramar till Sverige. Sjuttio- och åttiotalet såg Colnagos, Cinellis, Bianchis, Gelianos, och en hel del andra märken rullande ut thru butiken dörrar. Thord sprang hans cykelaffär, fastnat med top of the line ramar och komponenter, upp till slutet av åttiotalet och sedan hans son tog över och fortfarande körs. Thord dog 1998 - alldeles för tidigt.

Eftersom de tidiga laget ramarna var Legnano Jag har en teori om att den gröna färgen av laget var bara en funktion av det är Legnanos signaturfärg - och är det - laget antog.

Cykeln som presenteras här är en mästare Strada men det är också en Legnano Roma Olimpiade. Legnanos top of the line erbjudandet. Cykeln är troligen från 1964. Förutom den uppenbara skillnaden om dekalerna den har alla tell tale tecken på en LRO - ju längre och slitsade sätes klack, 27 mm sadelstolpe, den seatstay fäst till sätesklacken, investeringar gjutna Campagnolo avbrott, etc. LRO har normalt ett serienummer horisontellt på baksidan av sätesklacken - och så gjorde denna ram. Jag skriver "gjorde" som det slipas bort vid fabriken eller åtminstone innan det blev målat (se bilder). Istället denna ram har en helt annan typ av serienumret på vevlagerhuset. Det finns indragningarna på huvudet röret där Legnano huvudet badge var tänkt att monteras och fästas.

Det enda som förbryllar mig är Vitus dekal.

Utrustningen är Campagnolo Record, en Milremo stam, en CTA styre, Mafac Racer bromsar. Cykeln kom ursprungligen från Thord Lönnquists egen samling av vintage cyklar (på vägen han blev en av Sveriges ledande auktoriteter på området) som, efter hans död, såldes bland andra samlare. Jag är den tredje ägaren efter Thord. Jag tror det har sina originaldelar. Som nästan alla racing cyklar i Sverige vid den tiden byggdes för sin ägare och det finns något sådant som katalogen korrekt (jag tror att det inte fanns någon katalog för Champion vid den tiden). Jag har inte haft tid att kontrollera nav låsmuttrar ännu men näven har "Record" text. Ledsen för de sorgliga snygga däck, men de håller inte luft längre ...

Jag är verkligen glad att jag fick tag i denna cykel. Jag brukar bara samlar cyklar i min egen storlek (58-60 c / c) men för detta (57 c / c) Jag gör ett undantag. Jag har försökt att få en av Thord's (eller Thordan när han plockades) Champion cyklar för en lång tid. Thordan var typ av en karaktär - han hade ett rykte om sig att vara typ av hård och reserverade. Första gången jag träffade honom, i mitten av åttiotalet, fick jag det intrycket också. Men vi snart fick prata om vintage cyklar och jag - på den tiden en ung och nybörjare samlare, snart fick se en passionerad och varm person - villiga att dela och hjälp. Jag kände honom som en karl samlare och vi hjälpte varandra med delar och problem restaurering många gånger. Jag saknar honom.

Min plan för cykeln är en rengöring, sänka sadelhöjd lite för att få den att harmonisera bättre med bildstorleken, skjuta sadeln lite framåt, en ny uppsättning däck och sist men inte minst - justering av styret lägre grepp parallellt med marken.

Jag tror att jag har en av de trevligaste exemplen på tidig Champion: s känd och jag kommer att vårda det inte bara som ett exempel på en trevlig hög kvalitet vintage racer utan också som ett arv från en viktig man - för mig - och för den svenska cykel gemenskap.

Användarvisningsbild
J2000E
Inlägg: 164
Blev medlem: 03 apr 2014, 22:10
Ort: Södermalm, Stockholm och skogen i Södermanland

Re: En svensk-italiensk specialare (till)

Inlägg av J2000E » 04 sep 2015, 11:49

Vilken j-la översättning... slider_anon.gif

Skönt att datorer ännu så länge är sämre än människor på någonting.

Användarvisningsbild
JanneL
Forumsponsor
Inlägg: 3378
Blev medlem: 15 mar 2010, 00:00
Ort: Tärnsjö

Re: En svensk-italiensk specialare (till)

Inlägg av JanneL » 05 sep 2015, 20:28

:lol: :lol:

Skriv svar